Ruim 150.000 euro voor extra brandveiligheid Batenburg

Ruim 150.000 euro voor extra brandveiligheid Batenburg

BATENBURG – De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid trekt ruim 150.000 euro uit voor extra maatregelen om de brandveiligheid voor Batenburg te verbeteren. "In het 'Plan van Aanpak compenserende maatregelen' krijgt Batenburg de hoogste prioriteit," zegt het college van B&W van Wijchen.

Batenburg is het enige gebied in de regio waar de wettelijke maximale opkomsttijd van de brandweer van 18 minuten wordt overschreden. Eerder werd al bekend dat het niet mogelijk is om die opkomsttijd ónder de 18 minuten te brengen. In principe zou dat wel kunnen, maar dat zou onevenredig dure maatregelen vergen.

Rookmelders

Daarom wordt er nu vol ingezet op andere maatregelen. Zo denkt men erover om in alle woningen in Batenburg rookmelders te plaatsen. Als de gemeenteraad van Wijchen voldoende financiën vrijmaakt, dan kan het rookmelderproject worden opgestart.

Daarnaast wordt overal in Batenburg bekeken of er voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor bluswater. Als blijkt dat er ergens te weinig voorzieningen zijn, dan worden gemeente en pandeigenaar geïnformeerd. De brandweer adviseert dan over de te nemen maatregelen.      

Vaker oefenen

Verder gaat de brandweer vaker oefenen in Batenburg en worden inwoners en gebruikers van gebouwen voorgelicht over het belang van investeren in brandveiligheid. Ook wordt het toekomstig multifunctioneel centrum, met peuterspeelzaal, jaarlijks door de brandweer bezocht voor controle en voorlichting. Bovendien wordt bij een melding van gebouwbrand in Batenburg voortaan altijd direct uitgerukt met twee brandweereenheden.

Gemeenteraad

Het Plan van Aanpak wordt donderdag 17 januari door de gemeenteraad besproken in een commissievergadering. In een later stadium komt het plan ook nog in de gemeenteraad aan de orde.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}