Steeds meer kleine bouwplannen in Wijchen

Steeds meer kleine bouwplannen in Wijchen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen heeft sinds 2015 ruim 60 kleine bouwplannen van inwoners goedgekeurd. Dat blijkt uit informatienota’s die deze week aan de Wijchense gemeenteraad zijn toegestuurd.

Wijchen telt grote woningbouwprojecten zoals Huurlingsedam, Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid, maar er zijn ook steeds meer inwoners met woningbouwplannen. Een klein bouwplan heeft maximaal vier woningen. Het gaat om nieuwe woningen, maar ook om het splitsen van grote woningen of bijvoorbeeld de verbouwing van een bijzondere oude schuur.

Duurzaamheid belangrijke voorwaarde

Volgens wethouder Geert Gerrits van wonen lijkt de Wijchense aanpak succesvol. “De ingediende plannen worden steeds beter van kwaliteit en voegen echt wat toe. Duurzaamheid en kwaliteit zijn voor ons belangrijke voorwaarden,” zo stelt Gerrits.

Van de ruim 60 bouwplannen zijn er vooral de laatste 1,5 jaar veel goedgekeurd. Naar mening van Gerrits is dat te danken aan de goede afspraken die begin vorig jaar zijn gemaakt met de buurgemeenten en de provincie.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Daarnaast zijn er ook de zogeheten CPO-plannen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Dat zijn plannen waarbij een groep bewoners samen woningen wil bouwen. Momenteel zijn er in de gemeente Wijchen vijf van dergelijke groepsplannen in ontwikkeling, waarbij het in totaal om 40 tot 50 nieuwe woningen gaat.

Wethouder Gerrits benadrukt dat de gemeente CPO-woningbouw graag aanmoedigt. Gerrits: “Ze dragen bij aan onze woondoelstellingen en versterken het gevoel van onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in dorp en wijk. Deze nieuwe woningen moeten wel aansluiten bij de woonbehoefte en kwaliteitseisen die wij stellen voor de toekomst.” 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}