Wetswijziging bewoning recreatiewoningen leidt niet tot koerswijziging gemeente voor de Wighenerhorst

Wetswijziging bewoning recreatiewoningen leidt niet tot koerswijziging gemeente voor de Wighenerhorst

WIJCHEN/ALVERNA – Een aanstaande wetswijziging die het gemeenten mogelijk maakt om overdraagbare objectgebonden vergunningen te verlenen voor permanente bewoning van recreatiewoningen, zal niet leiden tot een koerswijziging ten opzichte van het permanent bewonen van recreatiewoningen op vakantiepark de Wighenerhorst. Dat laat het Wijchense college weten in reactie op vragen van de fractie van D66.

Wetswijziging

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren (D66) is bezig met de uitvoering van een motie die het afgeven van objectgebonden vergunningen voor recreatiewoningen die vóór 2019 zijn gebouwd mogelijk maakt voor gemeenten. Hiervoor is een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) nodig. Gemeenten krijgen door deze wijziging de mogelijkheid om overdraagbare objectgebonden vergunningen verlenen waarmee de vergunninghouder en eventueel diegenen die de recreatiewoning van de vergunninghouder kopen of erven permanent mogen bewonen. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bor wordt in maart 2021 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

"Blijven bij standpunt"

Voor het Wijchense college is deze aanstaande mogelijkheid echter geen reden voor een koerswijziging. “De wetswijziging waar het om gaat maakt het voor een gemeente makkelijker om een omgevingsvergunning te verlenen voor permanente bewoning. Echter is een gemeente niet verplicht een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente heeft de ruimte om deze bevoegdheid wel of niet te gebruiken en hier beleid over op te stellen. Om inwoners duidelijkheid te verschaffen, kunnen gemeenten door middel van beleidsregels duidelijk maken wat het beleid is dat ten aanzien van recreatiewoningen wordt gevoerd. Daarnaast dient de gemeente bij aanvragen voor een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingplan altijd te beoordelen of de aanvraag in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het college blijft bij het standpunt dat de recreatieve bestemming op de Wighenerhorst ongewijzigd blijft. Er is slechts één recreatiepark binnen de gemeente Wijchen en het belang van dit recreatiepark wordt alleen maar versterkt door de toeristische visie en de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden waar nu onderzoek naar wordt gedaan.”

"Onredelijk voor zij die al vetrokken zijn"

Een koerswijziging nu zou ook niet eerlijk zijn ten opzichte van de bewoners die door handhaving vanuit de gemeente al vertrokken zijn uit hun recreatiewoning, vindt burgemeester Marijke van Beek (PvdA). “Het is onredelijk om de rest er dan wel te laten zitten. Mensen die daar onrechtmatig wonen, moeten er weg. Dat is de kern van het beleid, dat is helder. Daarvoor wordt de handhaving onverkort doorgezet. Maar geen enkele situatie is hetzelfde, dus kijken we wel naar het leveren van maatwerk.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}