Wijchen gaat bakenbomen langs Maas in ere herstellen

Wijchen gaat bakenbomen langs Maas in ere herstellen

WIJCHEN – De gemeente Wijchen wil de zogeheten bakenbomen langs de Maas graag behouden en verdwenen exemplaren weer in ere herstellen. Wel stelt Wijchen als voorwaarde dat meerdere partijen, zoals de provincie, meedoen en de kosten evenwichtig worden verdeeld. Dat staat woensdag in een nota van het college van B&W voor de gemeenteraad van Wijchen.

Bakenbomen zijn bomen die op de oevers van de rivier staan en de grens markeren tussen land en water. Ze staan in een rij om de honderd meter en dienden van oudsher mede als bakens voor begeleiding van het scheepvaartverkeer.

IJkpunt voor passerende schepen

Ook nu nog fungeren de bakenbomen onder bepaalde rivieromstandigheden bij bochten en kribben als een soort ijkpunt voor de passerende schepen. Vooral bij hoogwater geven de bakenbomen een duidelijke markering aan, waar nog gevaren kan worden en waar het te ondiep is om te varen. De bomen zijn bijvoorbeeld ook zichtbaar op de radar.

Momenteel hebben de bakenbomen vooral cultuurhistorische waarde. Boomvalken en buizerds gebruiken de bomen om een nest in te bouwen. De gemeente Wijchen noemt de bakenbomen karakteristiek voor de Maas. Rijkswaterstaat daarentegen hanteert sinds jaren een uitsterfbeleid. Dat wil zeggen dat vervallen bomen niet opnieuw worden aangeplant.

Herstel bakenbomen gebeurt in fases

De gezamenlijke aanpak van het herstel van de bakenbomen moet volgens Wijchen nog worden uitgewerkt. Het daadwerkelijke herstel van de bomen wordt naar verwachting dan ook niet in gang gezet vóór 2022. Wel is nu al duidelijk dat het herstellen van de bomen in fases zal worden uitgevoerd.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}