Wijchen: "Geen kerncentrale in Wijchen, maar volgen discussie over kernenergie met interesse"

Wijchen: "Geen kerncentrale in Wijchen, maar volgen discussie over kernenergie met interesse"

WIJCHEN – Wijchen heeft de provincie Gelderland laten weten dat de realisatie van een kerncentrale op Wijchens grondgebied niet mogelijk is en dat er ook te veel weerstand tegen is. Provincies stuurden onlangs een brief naar gemeentes om te informeren naar de animo voor kernenergie. Het Wijchense college staat open voor kernenergie als onderdeel van de landelijke energiemix als dat een optie blijkt te zijn, maar waarschuwt wel dat de discussie over kernenergie niet ten koste moet gaan van de huidige inzet op zonne- en windenergie.

"Windmolens inpassen is al lastig"

Ruimtelijk gezien zou het bijzonder ingewikkeld worden om een kerncentrale in te passen op Wijchens grondgebied, zegt wethouder Titus Burgers (PvdA). “Als je kijkt naar hoe moeilijk het al was om plek te vinden voor windmolens, die we enkel bij Bijsterhuizen konden plaatsen, dan wordt een kerncentrale al helemaal lastig. Bovendien hebben we uitvraag gedaan bij de politieke partijen in onze gemeenteraad, en daar blijkt uit dat er veel weerstand bestaat.”

Landelijke energiemix

Dat betekent niet dat Wijchen niet openstaat voor kernenergie in het algemeen. “Mogelijk zijn de gestelde klimaatdoelen voor 2050 niet enkel met zonne- en windenergie te behalen. We volgen de discussie met belangstelling. Wellicht kan het onderdeel worden van landelijke energiemix. Maar feit is dat we in het Klimaatakkoord én de Regionale Energie Strategie met elkaar afgesproken hebben voor het opwekken van duurzame energie te gaan en vooralsnog maakt kernenergie daar geen onderdeel van uit. Ook is het niet wenselijk dat deze discussie het uitvoeren daarvan in de weg staat, omdat het bijvoorbeeld een optie wordt om mee te schermen om de komst van windmolens te blokkeren.”

"Liever in Zeeland of Groningen"

Burgers ziet een eventuele nieuwe kerncentrale, als die er in de toekomst zou komen, liever in een gebied met meer ruimte. “Zoals die ruimte er is Zeeland of in Groningen. Dat is wel anders dan een kerncentrale is een gemeente als Berg en Dal of Wijchen.” In de provincie Groningen is echter al gebleken dat daar weinig draagvlak voor een kerncentrale is. Over een eventuele reactivatie van de gesloten kerncentrale in Dodewaard, maakt Burgers zich nog geen zorgen. Eerder liet zijn Nijmeegse collega doorschemeren dat wel te doen.

Rare vraag

Wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) verbaast zich over de uitvraag van de provincie. “Het is een rare vraag om te stellen, of we een kerncentrale in de achtertuin willen zonder de eisen waaraan een potentiële locatie moet voldoen mee te nemen. We hebben dan ook in nette bewoordingen geantwoord dat we deze voorlopig even aan ons voorbij laten gaan.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}