Wijchen investeert in aanpak jongerenoverlast

Wijchen investeert in aanpak jongerenoverlast

WIJCHEN – Het aantal meldingen van jeugdoverlast is dit jaar in Wijchen gestegen. Het Wijchense college van B&W wijst er op dat dit een landelijke trend is. De gemeente investeert momenteel flink in maatregelen om deze vorm van overlast tegen te gaan, zo staat in een informatienota, die binnenkort besproken wordt door leden van de gemeenteraad.

Volgens het college kent Wijchen gelukkig geen criminele jeugdgroepen. De politie spreekt eerder van hinderlijke of overlast gevende jeugdgroepen. Deze jongeren zijn individueel goed aanspreekbaar, maar dat leidt niet tot de gewenste gedragsverandering. De jongeren laten zich soms verleiden tot grensoverschrijdend gedrag.

Geluidsoverlast en rondslingerend afval

De gemeente constateert dat jongeren elkaar graag buiten ontmoeten en daarvoor hun eigen plekken in de wijk kiezen. Dat geeft soms overlast voor buurtbewoners, instellingen of bedrijven. Veel meldingen gaan over geluidsoverlast en rondslingerend afval. Soms voelen omwonenden of ondernemers zich geïntimideerd of worden mensen op straat lastig gevallen.

De meeste overlast in Wijchen wordt ervaren bij het Europaplein/Spoorstraat/ Kasteellaan, de Campuslaan en schoolpleinen. Het college spreekt van ongeveer drie tot vier jeugdgroepen.

Huisbezoeken

De gemeente zegt de afgelopen tien maanden aanzienlijk te hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken partners in de aanpak van jongerenoverlast. Dat gebeurt binnen het zogeheten Jongeren Op Straat overleg (JOS). Daarin zitten onder andere wijkagenten, leerplichtambtenaar en jongerenwerk.

Bij de meest overlast gevende jeugdgroepen hebben meerdere huisbezoeken plaatsgevonden. Zo wil men een ‘prikkel’ geven aan de jongere, aldus de informatienota.

Het is de bedoeling dat de jongere zich dan meer bewust is van de door hem of haar veroorzaakte overlast. Zijn ouders niet bereid of niet in staat om mee te werken, dan wordt hulpverlening ingeschakeld. Ook zijn er verschillende individuele zorgtrajecten opgestart.

Gemeente organiseert speciale bijeenkomst

De gemeente noemt het een succes, dat men nu een compleet beeld heeft van alle jongeren die betrokken zijn bij deze problematiek. Ondanks alle maatregelen ervaren inwoners, met name in het centrum van Wijchen, nog steeds overlast. Om op korte termijn resultaten te bereiken, wordt er een speciale HALT-actie opgezet richting deze jongeren en hun ouders. Daarnaast gaat men een bijeenkomst organiseren met gedupeerde winkeliers en aanwonenden in en rondom de Marktpromenade.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}