Wijchen is goed op weg om geplande woningbouw te realiseren

Wijchen is goed op weg om geplande woningbouw te realiseren

WIJCHEN – De gemeente Wijchen moet in de jaren 2017 – 2021 zo’n 770 extra woningen bouwen. Dat staat in een informatienota voor de gemeenteraad, dat gaat over de lokale Uitvoeringsagenda Wonen.

De informatienota geeft een overzicht van de wijze waarop de gemeente de nieuwbouwopgave moet uitvoeren. Wijchen telt momenteel ruim 17.500 woningen. Nieuwbouw moet de komende jaren vooral voorzien in het type woningen dat nu nog weinig aanwezig is. Gezien de aanstaande vergrijzing gaat het onder meer om levensbestendige woningen, geschikt voor senioren.

Voorrang voor bouwprojecten binnen bebouwde kom

Volgens de nota moeten woningbouwprojecten binnen de bebouwde kom voorrang krijgen boven bouwprojecten in het buitengebied. Het college van B&W benadrukt dat men de dorpse en groene uitstraling van de wijken en kernen wil behouden. Ook moet er volop aandacht zijn voor de eigen identiteit van het dorp of de wijk, want dat draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat en thuisgevoel, zo stelt het college.

Wijchen moet 1100 extra woningen bouwen in de periode 2017 – 2027. Vanwege de huidige druk op de woningmarkt wil men in de eerste vijf jaar de meeste woningen realiseren, namelijk 770. Volgens het college is Wijchen goed op weg om deze woningbouwopgaven waar te maken. In de jaren 2017 en 2018 zijn in Wijchen circa 350 woningen opgeleverd.  

Nieuw onderzoek woonbehoeften

In de eerste helft van dit jaar start een nieuw onderzoek naar de woonbehoeften binnen de gemeente Wijchen. Ook gaat men monitoren wat de woonbehoeften in de regio zijn. Zo kunnen de regiogemeenten beter samenwerken en een goede invulling geven aan de woonbehoeften.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}