Wijchen onderzoekt warmtewinning uit Wijchens Meer

Wijchen onderzoekt warmtewinning uit Wijchens Meer

WIJCHEN – De gemeente Wijchen kiest mogelijk ook voor water als warmtebron voor Wijchen-Zuid. De energietransitie is een grote en complexe puzzel en de gemeente weet dat elk huishouden in Nederland er de komende jaren mee te maken krijgt. Eén van de mogelijke duurzame energiebronnen is warmtewinning uit oppervlaktewater.

Wijchen wil in de komende maanden onderzoeken of het haalbaar is om het Wijchens Meer te gebruiken als toekomstige warmtebron voor de verwarming van woningen.

Werkbezoek

Eerder brachten gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland, heemraad Mathieu Gremmen namens Waterschap Rivierenland en Ronald Leushuis van woningcorporatie Talis een werkbezoek aan Wijchen. De aanleiding voor het gesprek was een eerste verkenning van de gemeente Wijchen naar de mogelijkheden voor warmtewinning uit het Wijchens Meer.

Of deze vorm van warmtewinning ook echt een reële mogelijkheid is, wordt de komende maanden onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten, zal het college komen met voorstellen voor de gemeenteraad.

Oppervlaktewater

Het Wijchens Meer heeft een centrale ligging, en zou hierdoor een toekomstige energiebron kunnen zijn voor bijvoorbeeld Wijchen-Zuid. Ook de Vormerse Plas en Loonse Waard zijn wellicht geschikt voor warmtewinning. Warmtewinning uit oppervlaktewater kan aantrekkelijk zijn in een waterrijke omgeving, zoals het Land van Maas en Waal.

Minder inzet andere bronnen

Ook zal er dan minder noodzaak zijn voor inzet van andere bronnen, zoals biomassa, zonne- en windenergie. Wethouder van Wonen Geert Gerrits: ‘Naast het realiseren van extra huizen, is de energietransitie in Wijchen een grote opgave die alle inwoners raakt. Ik vind dat we in onze gemeente moeten zoeken naar oplossingen die het wonen en leven beter maken voor zoveel mogelijk mensen. Warmtewinning uit het Wijchens Meer is misschien een slimme oplossing, die het zeker verdient om verder bekeken te worden. Voor Wijchen-Zuid, als Wijk van de Toekomst, kan dit een heel goede stap zijn.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}