Wijchen overweegt verlengen betalingstermijn gemeentelijke belastingen wegens coronacrisis

Wijchen overweegt verlengen betalingstermijn gemeentelijke belastingen wegens coronacrisis

NIJMEGEN – Het Wijchense college overweegt de mogelijkheden om de betalingstermijn van gemeentelijke belastingen te verlengen om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor inwoners te verzachten. Verder neemt de gemeente nog geen aanvullende maatregelen.

Lokale belastingen

Nijmegen nam dinsdag wel een heel pakket aan nieuwe maatregelen om ondernemers, clubs en inwoners financieel te ontzien. D66 stelde vragen het Wijchense college over financiële maatregelen die de gemeente Wijchen zou kunnen nemen om ondernemers en inwoners de komende tijd te ontzien. De partij wierp daarbij tijdelijke ontheffing of opschorting van lokale belastingen op als mogelijkheid. Het college geeft dit in overweging te willen nemen. ‘Wij onderzoeken de mogelijkheden om de betalingstermijn van gemeentelijke belastingen te verlengen.’

Bijzonder besluit zelfstandigen

Verdere maatregelen om de economische schade voor inwoners en bedrijven zo veel mogelijk te beperken staan nog niet op de agenda. ‘Het Bijzonder besluit zelfstandigen (Bbz), die 4 doelgroepen kent met eigen financiële producten, en eventueel de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) bieden in onze ogen voor alle doelgroepen van zelfstandigen een goede oplossing in deze situatie', laat het college weten. 'Daarnaast kennen we sinds 17 maart het maatregelenpakket. De gemeente zal zorgdragen voor een groot deel van de uitvoering van deze aangekondigde maatregelen.’ Momenteel is de gemiddelde doorlooptijd voor Bbz-aanvragen vier tot maximaal vijf weken nadat de cliënt de opgevraagde bescheiden heeft aangeleverd. Aan de hoge rente van 8 procent bij een Bbz-bedrijfslening kan de gemeente niet doen. ‘Deze rente is wettelijk vastgesteld. Er bestaat wel de mogelijkheid van rentekwijtschelding voor het eerste jaar en tweede jaar nadat de aanvraag is gedaan door een gevestigde zelfstandige.’

Geen gemeentelijk noodfonds

Het college overweegt niet om een gemeentelijk noodfonds in te richten voor ondernemers en zelfstandigen die door de Coronacrisis in acute nood zijn gekomen waaruit zij snel middels een renteloze lening of lening met een lage rente geholpen kunnen worden. ‘Het aangekondigde maatregelenpakket van de Rijksoverheid voorziet hierin.’

Komst statushouders

In de komende maand verwacht Wijchen, evenals Druten, nog een andere uitdaging: de komst van nieuwe statushouders ten tijde van de coronacrisis. ‘Voor deze mensen zijn er al woningen beschikbaar. Samen met het kernteam zijn wij aan het schakelen hoe wij hier handen en voeten aan kunnen geven. Wij zijn voornemens om de plaatsingen in onze gemeente door te laten gaan, mits wij gepaste afstand, de opgelegde maatregelen en hygiëne in acht kunnen nemen. Op dit moment wordt onderzocht of dit haalbaar is en hoe we hier mee om moeten gaan. De Nieuwe Wet Inburgering is formeel uitgesteld tot 1 juli 2021. Dit geeft ons als gemeenten meer tijd om zaken in te regelen.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}