Wijchen past enkele straatnamen aan in verband met vindbaarheid

Wijchen past enkele straatnamen aan in verband met vindbaarheid

WIJCHEN – De gemeente Wijchen maakt een aantal aanpassingen in straatnamen om de vindbaarheid van wegen te verbeteren. Dit naar aanleiding van de landelijke actie Vindbaarheid openbare ruimten, die gestart is omdat geconstateerd is dat van sommige straatnamen lastig te bepalen is bij welke weg ze horen.

Basisregistratie adressen en gebouwen

‘In het Nationaal Wegen Bestand (NWB) is geconstateerd dat van sommige straatnamen lastig te bepalen is bij welke weg ze horen’, zegt het college. ‘De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het NWB zijn daarom het traject Vindbaarheid openbare ruimten gestart. Doelstelling daarvan is om de gegevens over straatnamen en openbare ruimten in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de basisregistratie grootschalige topografie en het NWB beter op elkaar af te stemmen.’

Wijzigingen

De volgende wijzigingen vinden plaats binnen de gemeente Wijchen:

  • De straatnaam Kruidenier in Wijchen vervalt. In 2009 is Kruidenier binnen het plan Huurlingsedam eerste fase toegekend aan de verbindingsweg tussen Warmoezenier en Huurlingsedam. Deze verbindingsweg is niet gerealiseerd en de openbare ruimte ter plaatse is anders ingericht. Straatnamen die vijf jaar na de benoeming nog niet zijn gerealiseerd als actuele openbare ruimten moeten uit de BAG worden verwijderd.
  • De openbare ruimten de Bankhoeve en Leurseweg zijn bij de opbouw van de BAG zowel geregistreerd in de woonplaats Wijchen als Leur. Dit is niet correct, omdat beide straten volledig binnen de woonplaats Leur zij gesitueerd. De beide straatnamen worden binnen de woonplaats Wijchen daarom ingetrokken.
  • De Veengraaf is komen te vervallen. Deze was vroeger gelegen in het gebied waar nu de Berendonck is gesitueerd. Alle adressen aan deze historische weg, waarvan de oorspronkelijke ligging thans lastig is te achterhalen, zijn genummerd aan de Weg door de Berendonck.
  • De Deestersteeg wordt ingetrokken als straatnaam binnen de gemeente Wijchen. Bij de opbouw van de BAG is er vanuit gegaan dat het wegdeel vanaf de kruising Kortendijk met de Hoekgraaf tot aan de Wetering (gemeentegrens Wijchen-Druten) in Bergharen de naam Deestersteeg had. Dit omdat de doorgaande weg ook binnen de gemeente Druten zo benoemd is. Dit blijkt niet correct. De Kortendijk loopt door tot aan de Wetering en gaat pas op Drutens grondgebied over in Deestersteeg.
  • De Dassenloop wordt ingetrokken als straatnaam binnen de woonplaats Wijchen. Het grootste deel van de Dassenloop is gelegen in de woonplaats Hernen. Een klein gedeelte is gelegen binnen de woonplaats Leur. Bij de opbouw van de BAG is dit deel abusievelijk toegekend aan de woonplaats Wijchen.
  • De naam Geitpad is door de gemeente Heumen toegekend aan het (fiets)pad vanaf de Geitweg (Wijchen) richting Spellingsetraat (Overasselt). Dit pad loopt voor een klein deel over Wijchens grondgebied. ‘Om de naamgeving voor beide gemeenten uniform te houden en de vindbaarheid te garanderen ligt het voor de hand om het Wijchense deel eveneens Geitpad te noemen’, zegt het college. ‘De naam Geitpad sluit bovendien goed aan bij de Geitweg.’
Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}