Wijchen start pilot met Noodfonds om vaste lasten schrijnende bijstandsgevallen direct te betalen

Wijchen start pilot met Noodfonds om vaste lasten schrijnende bijstandsgevallen direct te betalen

WIJCHEN – Gemeente Wijchen start in het kader van haar armoedebeleid tussen 31 juli 2020 en 31 december 2021 een pilot waarin de gemeente de vaste lasten rechtstreeks betaalt aan de betrokken verhuurder of zorgverzekeraar. Dit kan bij mensen die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ. Hiervoor wordt een Noodfonds ingericht.

Gemeentelijke bijdrage leveren bij schrijnende gevallen

‘In bepaalde situaties, zoals bij dreigende huisuitzetting, huishoudens die net buiten de inkomens- of vermogensgrenzen vallen en bij hele bijzondere medische kosten kunnen wij vanuit de wet- en regelgeving nu niet die ondersteuning bieden die wij noodzakelijk achten’, laat het college weten. ‘Veelal verwijzen we in dergelijke situaties door naar particuliere Wijchense organisaties zoals Caritas, Vincentiusvereniging, en Stichting Leergeld. Maar wij willen juist ook bij dergelijke schrijnende gevallen een gemeentelijke bijdrage leveren.’

Bijzondere bijstand

De mogelijkheden van bijzondere bijstand voorzien hier niet in, zegt het college. ‘Ook in de bijzondere bijstand leveren wij individueel maatwerk. De mate van vrijheid is echter gereguleerd door landelijk en lokaal beleid. De mate van vrijheid die is toegestaan wordt ‘bewaakt’ door opgebouwde jurisprudentie. Een Noodfonds, zeker in samenwerking met andere partijen in Wijchen, maakt snellere besluitvorming en ondersteuning mogelijk.’

Vaste lasten

‘Vaste lasten, met name de huur en de premie voor de zorgverzekering, zijn grote posten in huishoudboekje van mensen met een laag inkomen’, aldus het college. ‘De zekerheid dat hierin geen betalingsachterstanden ontstaan, maakt het eenvoudiger de overige uitgaven te overzien. Dit kan, voor een relatief kleine groep, een goede overgang zijn van beschermingsbewind naar financiële zelfredzaamheid. De gemeente kan alleen vaste lasten doorbetalen van die inwoners aan wie zij ook hun inkomen verstrekt. Dat zijn de mensen aan wie wij een uitkering verstrekken op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}