Wijchen verlengt coronamaatregelen voor ondersteuning lokale economie

Wijchen verlengt coronamaatregelen voor ondersteuning lokale economie

WIJCHEN – De gemeente Wijchen verlengt de maatregelen, die zij begin april trof om de lokale economie te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis, tot 1 september. Dat betekent onder andere dat ruimere bevoorradingstijden voor winkels en het verlengen van betaaltermijnen van facturen van de gemeente langer voortgezet worden.

Wel kan het zo zijn dat versoepelingen aanleiding zijn om ondersteunende maatregelen in te trekken.

'Crisis nog niet ten einde'

Op 7 april besloot het Wijchense college om een aantal maatregelen te nemen om de lokale economie te ondersteunen. De genomen maatregelen worden voor nu verlengd tot 1 september 2020. Het is mogelijk dat de maatregelen voor 1 september aangepast worden. Met de verlenging van de eerder genomen maatregelen wil het college de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis verzachten. ‘De coronacrisis is nog niet ten einde', schrijft het college. 'Ondanks dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt, is er nog steeds een grote impact van alle beperkende maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Hierdoor komen veel bedrijven niet aan een normale bedrijfsvoering toe. Dat rechtvaardigt dat de lokale maatregelen die de beperkingen verzachten worden voortgezet.’

De maatregelen die verlengd worden

De maatregelen die verlengd worden betreffen onder andere het verruimen van regels. Zo zijn er ruimere venstertijden voor de bevoorrading van winkels, mogen supermarkten ‘s nachts bevoorraad worden en zijn de openingstijden voor supermarkten op zon- en feestdagen verruimd naar doordeweekse openingstijden. Verder is de gemeente coulant wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen en laat men vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgang vinden. Ook is de gemeente coulant wat betreft het afhalen en bezorgen van maaltijden door de horeca, het omgaan met het gebruik van food-zelfbedieningsgroothandels door consumenten en met de verplichte aanwezigheid van ondernemers op de markt. De gemeente gaat nu ook door met het versnellen van betalingen door de gemeente en het verlengen van de betaaltermijn van facturen van de gemeente. Ook wordt er langer uitstel van betalingen verleend, geen dwanginvorderingsmaatregelen opgelegd en is men coulant met betalingsregelingen. Bestaande regelingen worden ruimhartig ingezet, leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan worden niet in rekening gebracht en de zoektijd voor jongeren bij aanvraag van een PW-uitkering wordt langer stopgezet.

'Versoepelingen kunnen aanleiding zijn om maatregelen in te trekken'

Wel is het mogelijk dat de maatregelen voor 1 september aangepast worden. ‘De rijksoverheid past regelmatig de maatregelen om de coronabesmettingen de voorkomen aan', aldus het college. 'Op dit moment gaat het telkens om versoepelingen. Het kan zijn dat de versoepelingen aanleiding zijn om ondersteunende maatregelen in te trekken.’ De financiële gevolgen voor de gemeentebegroting zijn nog ongewis. ‘De totale financiële impact van de corona crisis is op dit moment nog niet goed in te schatten.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}