Wijchen werkt aan steunpunt Sociaal Wijkteam voor lichtere ondersteuning

Wijchen werkt aan steunpunt Sociaal Wijkteam voor lichtere ondersteuning

WIJCHEN – Het Wijchense college wil een steunpunt met inloopspreekuur gaan inrichten dat ervoor moet zorgen dat er minder begeleiding ingezet wordt bij de hulpvraag voor zowel jeugdigen al volwassenen. Het plan maakt onderdeel uit van noodzakelijke bezuinigingen om de budgetoverschrijdingen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp terug te dringen.

Inloopspreekuur

Het college constateert dat begeleiding zowel bij jeugdige als volwassenen een ‘product’ is dat veel ingezet wordt. Dat kost veel geld en capaciteit, terwijl Wijchen juist genoodzaakt is te bezuinigen op het zorgdomein. Daarom werkt men aan alternatief dat deze hulpvraag tenminste ten dele kan vervangen. “We willen de komende maanden gebruiken om een tussenproduct uit te werken en in te voeren”, laat het college weten. “Dit tussenproduct heet Steunpunt Sociaal Wijkteam. Dit zal een steunproduct worden voor inwoners waarbij er sprake is van een lichte noodzaak tot ondersteuning op het regie voeren van het eigen leven in de ruimste zin van het woord. Door een inloopspreekuur in te richten kunnen inwoners bij vragen daar ondersteund worden naar oplossingen.” Inwoners hoeven voor het steunpunt geen indicatie te hebben. “Op deze wijze denken we een groep inwoners zo zelfstandig mogelijk vanuit eigenkracht met een klein steuntje in de rug verder te helpen.”

Reductie van inzetten begeleiding

Het college gaat het plan nader uitwerken op inhoud en op de benodigde capaciteit voor het Sociaal Wijkteam. Voor jeugdigen vervullen de schoolmaatschappelijk werkers deze functie al. “Hierbij is het dus zaak om vanuit het Sociaal Wijkteam eerst terug te verwijzen naar schoolmaatschappelijk werk in plaats van het inzetten van begeleiding, indien de vraag van de jeugdige zich hiervoor leent. Dit product moet uiteindelijk een reductie laten zien van het inzetten van begeleiding. Hoe groot deze reductie zal zijn is een onderdeel van de uitwerking.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}