Woningbouw met CPO op locatie basisschool in Batenburg

Woningbouw met CPO op locatie basisschool in Batenburg

BATENBURG – De gemeente Wijchen wil dat er in de toekomst woningen worden gebouwd op de locaties waar nu nog het gemeenschapshuis De Hostert en basisschool St. Jan Baptist staan. Het college van B&W is bereid om hiervoor een werkkrediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen. De gemeenteraad moet hier nog wel mee akkoord gaan.

Eind volgend jaar moet op de huidige locatie van voetbalclub vv Batavia een multifunctionele accommodatie (MFA) staan, waarin onder meer De Hostert en St. Jan Baptist zijn ondergebracht. De overblijvende locaties van de school en het gemeenschapshuis worden dan gebruikt voor woningbouw.

50.000 euro voorschot

Volgens een eerste verkenning is er in Batenburg met name behoefte aan starters- en doorstroomwoningen, maar ook een enkele seniorenwoning. Voor de locatie van de school wordt in eerste instantie ingezet op een CPO-project, ofwel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

De 50.000 euro is bedoeld als voorschot, bedoeld om bijvoorbeeld een vereniging te helpen oprichten voor de CPO. Ook kan met dit geld een aantal vooronderzoeken worden gefinancierd, bijvoorbeeld naar de gevolgen voor flora en fauna. De 50 mille wordt straks verrekend met de verkoop van bouwrijpe kavels.

Groot maatschappelijk draagvlak voor CPO

Een initiatiefgroep heeft al interesse getoond voor CPO en bestaat uit Batenburgers, of personen met een sterke sociale binding met het dorp. Deze groep krijgt ondersteuning vanuit de gemeente. Volgens het college is er een groot maatschappelijk draagvlak om te komen tot een CPO-vereniging en komt het initiatief echt uit het dorp zelf.

Als eenmaal blijkt dat de plannen economisch neutraal of rendabel zijn, dan wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wijchen en CPO-vereniging Batenburg gesloten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}